Najnowsze Plotki z Miami
113
7628

W świecie technologii finansowej, nazwisko George’a Wallnera wybrzmiewa z wyjątkową siłą. Jego innowacje i wynalazki przekształciły sposób, w jaki myślimy o transakcjach bezgotówkowych, wprowadzając nową erę w systemach płatności. Wallner, urodzony w Węgierskim Budapeszcie, wyemigrował do Australii, gdzie jego pasja do technologii i przedsiębiorczość znalazły ujście w znaczących dokonaniach, które zrewolucjonizowały branżę płatności elektronicznych na całym świecie.

Rewolucja w Systemach Płatności: Hypercom Corporation

W 1978 roku, George Wallner założył Hypercom Corporation w Sydney, Australia. Firma szybko stała się liderem na rynku Południowego Pacyfiku w dziedzinie terminali płatniczych, a później zdobyła uznanie na skalę globalną. Początki Hypercom były skromne, ale wizja Wallnera o przyszłości transakcji bezgotówkowych była jasna i przekonująca. Znaczącym momentem dla firmy było podpisanie umowy z American Express, co pozwoliło na szeroką dystrybucję terminali płatniczych i zaznaczyło początek międzynarodowej ekspansji.

George Wallner Wynalazki 3
Plotki Miami — https://plotkimiami.com

Innowacje i Patentowanie Rozwiązań

ChatGPT

George Wallner, współzałożyciel i główny innowator w firmie Hypercom oraz późniejszy innowator w Samsung Pay, Inc., ma na swoim koncie wiele patentów, które miały istotny wpływ na rozwój technologii płatniczych oraz komunikacji bezprzewodowej. Jego prace obejmują szereg wynalazków, od terminali POS (Point of Service), przez systemy bezpiecznej transmisji danych kart płatniczych, aż po urządzenia umożliwiające transakcje mobilne.

Wirtualny terminal POS (Patent nr 5696909)

Wirtualny terminal POS, opracowany w połowie lat 90., to rozwiązanie umożliwiające obsługę transakcji kartowych za pomocą centralnego systemu przetwarzającego aplikacje (APFE). Pozwala to na rozłożenie kosztów na wielu użytkowników, co jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw o niskim wolumenie transakcji. Wprowadza minimalną ilość sprzętu w terminalach POS, redukując koszty i umożliwiając łatwą skalowalność. Ten wynalazek był przełomem dla małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiając im akceptowanie płatności kartowych w sposób ekonomiczny.

Terminal POS z wymiennym modułem drukującym (Patenty nr 5844219 i 5969319)

Te patenty opisują terminal POS z integralnym, łatwo wymiennym modułem drukującym, co stanowi rozwiązanie dla problemu konieczności szybkiej wymiany drukarki bez potrzeby korzystania z narzędzi czy specjalistycznego szkolenia. Jest to szczególnie ważne w środowisku handlowym, gdzie czas jest kluczowy, a awaria drukarki może znacząco zakłócić działalność.

Akustycznie sprzężony czytnik kart (Publikacja nr 20100243732)

Ten wynalazek to system umożliwiający mobilne transakcje płatnicze za pomocą czytnika kart sprzężonego akustycznie z urządzeniem mobilnym. Jest to przykład innowacyjnego podejścia do przetwarzania transakcji bez użycia standardowych terminali POS, co otwiera nowe możliwości dla handlu mobilnego i płatności elektronicznych.

Antena kierunkowa (Publikacja nr 20120262358)

Patent ten wprowadza wysokowydajną antenę HF (High Frequency) z elementami promieniującymi pionowo i poziomo, które skutecznie izolują elementy anteny od podłoża. Ta technologia znajduje zastosowanie w komunikacji bezprzewodowej, zwłaszcza w przekazie danych na dużą odległość.

System i metoda dla nadajnika danych magnetycznych z pasma podstawowego (Patenty nr 8628012, 8690059, 8814046)

Wynalazki te opisują system umożliwiający transmisję danych karty płatniczej z urządzenia mobilnego, takiego jak smartfon, do terminala POS. Rozwiązanie to wykorzystuje technologię transmisji magnetycznej, otwierając drogę dla płatności mobilnych bez potrzeby stosowania fizycznych kart.

Wpływ na przemysł

Wynalazki Georga Wallnera miały ogromny wpływ na sektor płatności elektronicznych, umożliwiając rozwój i adaptację technologii mobilnych i bezprzewodowych w płatnościach. Wprowadziły one szereg udogodnień dla przedsiębiorców i konsumentów, takich jak:

  • Dostępność: Ułatwienie małym przedsiębiorcom akceptacji płatności kartowych.
  • Wygodę: Wprowadzenie mobilnych i bezprzewodowych metod płatności, co znacząco poprawiło doświadczenie zakupowe klientów i pozwoliło na szybsze i wygodniejsze transakcje.
  • Bezpieczeństwo: Rozwój technologii bezpiecznego przekazu danych kart płatniczych i autentykacji transakcji, zmniejszając ryzyko oszustw i zapewniając ochronę danych osobowych.
  • Innowacyjność: Stymulowanie innowacji w branży płatności, zachęcając do dalszego rozwoju i implementacji nowych technologii w celu poprawy efektywności i bezpieczeństwa transakcji.

Patenty Wallnera były fundamentem dla wielu współczesnych rozwiązań płatniczych, w tym płatności mobilnych, które stały się standardem w wielu krajach. Umożliwiły one również rozwój systemów płatności zbliżeniowych i noszonych urządzeń płatniczych, otwierając nowe możliwości dla branży i konsumentów.

Praktyczne zastosowanie patentów

  • Dla przedsiębiorców: Możliwość korzystania z zaawansowanych technologicznie terminali POS bez znaczących inwestycji początkowych, łatwa wymiana modułów drukujących, a także możliwość akceptowania płatności mobilnych.
  • Dla konsumentów: Wygodne i szybkie płatności za pomocą urządzeń mobilnych bez potrzeby noszenia przy sobie kart płatniczych, zwiększenie bezpieczeństwa dzięki technologiom szyfrowania i dynamicznej autentykacji transakcji.
  • Dla sektora technologicznego: Inspiracja do tworzenia nowych rozwiązań w obszarze płatności elektronicznych, takich jak aplikacje do płatności mobilnych, urządzenia wspierające technologię NFC (Near Field Communication) czy systemy wykorzystujące transmisję danych akustycznych.
George Wallner Wynalazki 4
Plotki Miami — https://plotkimiami.com

Aneta Glam, partnerka Georga, często podkreślała w swoich wywiadach, że George posiada ponad 20 wynalazków, które są powszechnie rozpoznawane. W internecie można natrafić na wzmianki, że George Wallner, oprócz swojego wkładu w branżę płatniczą, również angażował swoje zainteresowania i innowacyjny talent w inne obszary technologii. Niemniej jednak, szczegółowe dane dotyczące jego pozostałych wynalazków pozostają niejawne, ponieważ są one powiązane z wojskowymi systemami Stanów Zjednoczonych, co może sprawiać, że są one mniej znane lub trudniejsze do odnalezienia w powszechnie dostępnych źródłach.

Lista patentów Georga Wallnera można znaleźć tutaj: link

Share.

32 komentarze