Miami,FL — Fundacja Bezos Earth Fund ogłosiła uruchomienie „AI for Climate and Nature Grand Challenge”, nowego programu mającego na celu przyznanie grantów na łączną sumę do 100 milionów dolarów na rozwój rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI), które będą skierowane na zwalczanie zmian klimatycznych i utraty przyrody.

Geneza i misja funduszu

Fundacja Bezos Earth Fund została założona w 2020 roku dzięki filantropijnemu zobowiązaniu założyciela Amazona, Jeffa Bezosa, na sumę 10 miliardów dolarów. Celem jest finansowanie naukowców, aktywistów, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które prowadzą działania na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi i ochrony przyrody. Do tej pory fundacja przyznała ponad 230 grantów na łączną kwotę około 2 miliardów dolarów i planuje rozdysponować całe 10 miliardów dolarów zobowiązania do 2030 roku.

Jeff Bezos stwierdził:

„Czy nowoczesna AI może pomóc w zwalczaniu zmian klimatycznych i utraty przyrody? Na to pytanie chcemy odpowiedzieć. Poprzez łączenie znakomitych umysłów z różnych dziedzin, możemy być w stanie wymyślić nowe drogi naprzód”.

Lauren Sánchez ogłasza Nowe Wyzwanie Bezos Earth Fund- 100 Milionów Dolarów na Rozwiązania Klimatyczne z Wykorzystaniem AI 2

Szczegóły wyzwania

Wyzwanie obejmować będzie serię rund, skupiających się na priorytetowych obszarach, z pierwszą rundą skoncentrowaną na rozwiązaniach w kluczowych dziedzinach, takich jak białka zrównoważone, ochrona bioróżnorodności oraz optymalizacja sieci energetycznych, a także kategorią „Wild Card” dla innowacyjnych pomysłów wykraczających poza te trzy obszary. Każda runda będzie również zawierać dwie możliwości finansowania, z przyznaniem do 30 grantów rozwojowych na obiecujące pomysły AI dotyczące wybranych obszarów w pierwszej fazie oraz możliwością ubiegania się o granty do 2 milionów dolarów na rozwój koncepcji w drugiej fazie, które to będą dodatkowo wspierane mentoringiem, wsparciem ze strony liderów technologii, dostępem do infrastruktury obliczeniowej i odpowiednich zestawów danych.

Lauren Sanchez oglasza Nowe Wyzwanie Bezos Earth Fund 100 Milionow Dolarow na Rozwiazania Klimatyczne z Wykorzystaniem AI 3 Plotki Miami

Proces aplikacyjny i przyszłe plany

Aplikacje na wyzwanie zostaną otwarte w maju 2024 roku, a laureaci pierwszej fazy zostaną ogłoszeni podczas wydarzenia Bezos Earth Fund-TED w ramach Tygodnia Klimatycznego NYC we wrześniu.

Komentarz wiceprezes Lauren Sánchez

Wiceprezes Funduszu, Lauren Sánchez, powiedziała:

„AI może mieć potencjał do rozwiązania niektórych z naszych największych problemów i wzywamy najjaśniejsze umysły naszej planety, aby przyniosły swoje wizjonerskie pomysły do stołu. Razem możemy zainnować i rozwiązać te wyzwania”.

Bezos Earth Fund z nadzieją spogląda na przyszłość, licząc na nowatorskie podejścia w dziedzinie sztucznej inteligencji, które przyczynią się do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych i ochrony środowiska naturalnego na całym świecie.

Share.